Μεταπήδηση στο περιεχόμενο

H Πύλη Ανοικτών Δεδομένων του Φορέα αποτελεί νέα υποδομή που έχει ως σκοπό την ενοποίηση όλων των πηγών ανοικτής πληροφορίας που αφορούν στο ΦΔΛΜΕΣ και τη λειτουργία του.

Η δημιουργία της Πύλης Ανοικτών Δεδομένων πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου Νο 1 της Πράξης «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ – ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΩΝ ΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5032671.

vivliothiki

Βιβλιοθήκη

Τίτλοι βιβλίων που υπάρχουν στην Βιβλιοθήκη του...

archeiothiki-fdlme

Αποθετήριο Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου

Εδώ θα βρείτε τα ψηφιακά αρχεία του Φορέα,...