Εποπτεία & αξιολόγηση της κατάστασης Διατήρησης Ειδών Ορνιθοπανίδας Κοινοτικού Ενδιαφέροντος στην Περιοχή Αρμοδιότητας του ΦΔΛΜ

Εποπτεία & αξιολόγηση της κατάστασης Διατήρησης Ειδών Ορνιθοπανίδας Κοινοτικού Ενδιαφέροντος στην Περιοχή Αρμοδιότητας του ΦΔΛΜ

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 9 Νοέμβριος, 2022, 11:35 (EET)
Δημιουργήθηκε 11 Ιανούαριος, 2021, 15:32 (EET)
Δημοσίευση/ Διάθεση ΦΔΛΜ
Εκδότης/ Εκδοτική/ Φορεάς ΦΔΛΜ - ΕΠΠΕΡΑΑ
Σελ. 186
Συγγραφέας Τεχνομοιόσταση Ο.Ε & Λογοθέτης Π.
Τοποθεσία Αθήνα