Καταγραφή & Αξιολόγηση των Περιβ/κων Συνθηκών στις οποίες Οφείλεται η Πρόκληση Μαζικών Θανάτων Ψαριών σε Αύλακες που Καταλήγουν στη Λ-Θ Μεσολογγίου,1η Εκθεση Προόδου Εργασιών

Δεδομένα και Πόροι

Το σύνολο δεδομένων δεν περιέχει στοιχεία

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 15 Ιανούαριος, 2021, 12:18 (EET)
Δημιουργήθηκε 11 Ιανούαριος, 2021, 16:14 (EET)
Αντίτυπα 2
Είδος Εντύπου 1η Εκθεση Προόδου Εργασιών
Εκδότης/ Εκδοτική/ Φορεάς ΦΔΛΜ
Συγγραφέας Χώτος Γ., ΤΕΙ Μεσολογγίου