ΦΑΣΗ Δ

Τελικό παραδοτέο

Δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα Προβολή για την προεπισκόπηση αυτού του πόρου

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα Νοέμβριος 9, 2022
Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα Νοέμβριος 9, 2022
Δημιουργήθηκε Νοέμβριος 9, 2022
Διαμόρφωση ZIP
Άδεια Creative Commons CCZero
Idf25afc1e-da23-4c2e-899c-3c5ccb4fce40
Package id13538f38-4106-4bf1-bd11-fb5d0f4eca03
Position2
Revision id6f6b244b-92e1-4315-8ec4-c25e7a451a45
Stateactive