Φάση Γ

URL: https://opendata.fdlmes.gr/dataset/0dfa0ae5-36f2-4cc3-b918-2bfce8ab2c62/resource/1d8bc994-6d90-4aff-b402-181f118b60bd/download/c_fash.zip

Από τη σύνοψη του συνόλου δεδομένων

Περιλαμβάνονται: Φάση Α - Προπαρασκευαστικές εργασίες/ Φάση Β Παραδοτέο Β6 - Έκθεση αποτύπωσης και αξιολόγησης των διαφορών σε σχέση με την προηγούμενη εφαρμογή της Οφηγίας 92-43-ΕΟΚ/...

Πηγή : Καταγραφή & Παρακολούθηση των τύπων οικοτόπων και των ειδών χλωρίδας & πανίδας των οδηγιών 92/43 και 79/409 - Τμήμα 2 - εποπτεία & αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης οικοτόπων και ειδών χλωρίδας και πανίδας κοινοτικού ενδιαφέροντος στην περιοχή αρμοδιότητας του ΦΔΛΜ -

Δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα Προβολή για την προεπισκόπηση αυτού του πόρου

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα Ιανούαριος 21, 2021
Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα Ιανούαριος 15, 2021
Δημιουργήθηκε Ιανούαριος 15, 2021
Διαμόρφωση ZIP
Άδεια Μη καθορισμένη άδεια
Id1d8bc994-6d90-4aff-b402-181f118b60bd
Mimetypeapplication/zip
On same domainTrue
Package id0dfa0ae5-36f2-4cc3-b918-2bfce8ab2c62
Position2
Revision id58e3af04-f0d5-421e-8e79-8a63e047be4f
Size333,3 MiB
Stateactive
Url typeupload