Φάση Α

URL: https://opendata.fdlmes.gr/dataset/0dfa0ae5-36f2-4cc3-b918-2bfce8ab2c62/resource/25c78760-b894-4357-bfa1-a2c8747d99e8/download/a_fash.zip

Από τη σύνοψη του συνόλου δεδομένων

Περιλαμβάνονται: Φάση Α - Προπαρασκευαστικές εργασίες/ Φάση Β Παραδοτέο Β6 - Έκθεση αποτύπωσης και αξιολόγησης των διαφορών σε σχέση με την προηγούμενη εφαρμογή της Οφηγίας 92-43-ΕΟΚ/...

Πηγή : Καταγραφή & Παρακολούθηση των τύπων οικοτόπων και των ειδών χλωρίδας & πανίδας των οδηγιών 92/43 και 79/409 - Τμήμα 2 - εποπτεία & αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης οικοτόπων και ειδών χλωρίδας και πανίδας κοινοτικού ενδιαφέροντος στην περιοχή αρμοδιότητας του ΦΔΛΜ -

Δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα Προβολή για την προεπισκόπηση αυτού του πόρου

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα Ιανούαριος 19, 2021
Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα Ιανούαριος 15, 2021
Δημιουργήθηκε Ιανούαριος 15, 2021
Διαμόρφωση ZIP
Άδεια Μη καθορισμένη άδεια
Id25c78760-b894-4357-bfa1-a2c8747d99e8
Mimetypeapplication/zip
On same domainTrue
Package id0dfa0ae5-36f2-4cc3-b918-2bfce8ab2c62
Revision ida6a7941f-0203-40fe-a58e-b481fde577ee
Size23,5 MiB
Stateactive
Url typeupload