Φάση Β

URL: https://opendata.fdlmes.gr/dataset/0dfa0ae5-36f2-4cc3-b918-2bfce8ab2c62/resource/5d5b2000-7c52-45b7-ba40-f7d8848a5048/download/b_fash.zip

Από τη σύνοψη του συνόλου δεδομένων

Περιλαμβάνονται: Φάση Α - Προπαρασκευαστικές εργασίες/ Φάση Β Παραδοτέο Β6 - Έκθεση αποτύπωσης και αξιολόγησης των διαφορών σε σχέση με την προηγούμενη εφαρμογή της Οφηγίας 92-43-ΕΟΚ/...

Πηγή : Καταγραφή & Παρακολούθηση των τύπων οικοτόπων και των ειδών χλωρίδας & πανίδας των οδηγιών 92/43 και 79/409 - Τμήμα 2 - εποπτεία & αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης οικοτόπων και ειδών χλωρίδας και πανίδας κοινοτικού ενδιαφέροντος στην περιοχή αρμοδιότητας του ΦΔΛΜ -

Δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα Προβολή για την προεπισκόπηση αυτού του πόρου

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα Ιανούαριος 21, 2021
Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα Ιανούαριος 15, 2021
Δημιουργήθηκε Ιανούαριος 15, 2021
Διαμόρφωση ZIP
Άδεια Μη καθορισμένη άδεια
Id5d5b2000-7c52-45b7-ba40-f7d8848a5048
Mimetypeapplication/zip
On same domainTrue
Package id0dfa0ae5-36f2-4cc3-b918-2bfce8ab2c62
Position1
Revision id6484b55c-1f8e-4039-abef-54c648fc508c
Size86,8 MiB
Stateactive
Url typeupload