Περιβαλλοντική αξία και σημασία της λίμνης Τριχωνίδας ως του μεγαλύτερου φυσικού ταμιευτήρα καθαρού νερού της Ελλάδας

Δεδομένα και Πόροι

Το σύνολο δεδομένων δεν περιέχει στοιχεία

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 11 Ιανούαριος, 2021, 15:52 (EET)
Δημιουργήθηκε 11 Ιανούαριος, 2021, 15:52 (EET)
Δημοσίευση/ Διάθεση Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Τμήματος Γεωλογίας ΑΠΘ Θεόφραστος
Είδος Εντύπου Πρακτικά 4ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο
Εκδότης/ Εκδοτική/ Φορεάς Ελληνική Γεωγραφική Εταιρεία
Συγγραφέας Α. Ψιλοβίκος, Κ. Αλμπανάκης, Χ. Παλικαρίδης, Κ. Βουβαλίδης