Περιβαλλοντική Προσέγγιση της Περιοχής Λεσινίου

Περιεχόμενο - Αξιολόγηση :παρουσίαση αποτελεσμάτων περιβαλλοντικών προγραμμάτων του Λυκείου Νεοχωρίου.

Δεδομένα και Πόροι

Το σύνολο δεδομένων δεν περιέχει στοιχεία

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 11 Ιανούαριος, 2021, 16:09 (EET)
Δημιουργήθηκε 11 Ιανούαριος, 2021, 16:09 (EET)
Είδος Εντύπου Έντυπη Έκθεση
Συγγραφέας Λύκειο Νεοχωρίου
Τοποθεσία Νεοχώρι Αιτ/νιας