Πρόταση για Βράβευση των Μαθητών Κοκκίνου Γιώργου και Τσάρκου Χαράλαμπου για την Οικολογική τους Δραστηριότητα

Περιεχόμενο - Αξιολόγηση :Παρουσίαση συγκεκριμένης περιβαλλοντικής άσκησης καταγραφής, μαθητών γυμνασίου Αστακού.

Δεδομένα και Πόροι

Το σύνολο δεδομένων δεν περιέχει στοιχεία

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 11 Ιανούαριος, 2021, 16:09 (EET)
Δημιουργήθηκε 11 Ιανούαριος, 2021, 16:09 (EET)
Είδος Εντύπου Έντυπη Έκθεση
Εκδότης/ Εκδοτική/ Φορεάς Γυμνάσιο Αστακού
Συγγραφέας Ζαβιτσάνος Τ. & Μ. Ζαρφτζιάν
Τοποθεσία Αστακός