Σημαντικές περιοχές για τα πουλιά της Ελλάδας. Μία γνωριμία με τους σημαντικούς βιότοπους της Ελλάδας

Περιεχόμενο - Αξιολόγηση :Συνοπτική παρουσίαση - εντοπισμός των εν λόγω περιοχών που προτάθηκαν αρχικά ως σημαντικές περιοχές για τα πουλιά από την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία.

Δεδομένα και Πόροι

Το σύνολο δεδομένων δεν περιέχει στοιχεία

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 11 Ιανούαριος, 2021, 16:33 (EET)
Δημιουργήθηκε 11 Ιανούαριος, 2021, 15:59 (EET)
Είδος Εντύπου Βιβλίο (Συνοπτική παρουσίαση)
Σελ. 272
Συγγραφέας ΕΟΕ
Σχόλιο Ειδική Έκδοση
Τοποθεσία Αθήνα