Υ.Α.(ΦΕΚ.1442Β'/19.10.2005)

Κανονισμός για την εκτέλεση έργων, την ανάθεση,παρακολούθηση και παραλαβή μελετών και υπηρεσιών,την προμήθεια παράδοση και παραλαβή αγαθών,υλικών και προϊόντων και για την σύναψη και εκτέλεση σχετικών συμβάσεων του Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 1 Ιανούαριος, 2022, 16:05 (EET)
Δημιουργήθηκε 18 Ιανούαριος, 2021, 15:10 (EET)