7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων, ΒΟΛΟΣ 22-24 Σεπτεμβρίου 1995. Περιλήψεις

Περιεχόμενο: Περιλήψεις επιστημονικών ανακοινώσεων., Αξιολόγηση : Πρακτικά συνεδρίου

Δεδομένα και Πόροι

Το σύνολο δεδομένων δεν περιέχει στοιχεία

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 11 Ιανούαριος, 2021, 16:05 (EET)
Δημιουργήθηκε 11 Ιανούαριος, 2021, 16:05 (EET)
Δημοσίευση/ Διάθεση Εκδ. Πανελλήνιος Σύλλογος ιχθυολόγων Υπαλλήλων Υπ. Γεωργίας
Είδος Εντύπου Βιβλιαράκι.
Σελ. 35
Συγγραφέας Πανελλήνιος Σύλλογος ιχθυολόγων Υπαλλήλων Υπ. Γεωργίας