Αειφορική Διαχείριση του Νερού της Λίμνης Κερκίνης

Περιεχόμενο - Αξιολόγηση :Πρακτικά προγράμματος κατάρτισης με αναφορές σε συγκεκριμένες προστατευόμενες περιοχές. .

Δεδομένα και Πόροι

Το σύνολο δεδομένων δεν περιέχει στοιχεία

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 11 Ιανούαριος, 2021, 16:17 (EET)
Δημιουργήθηκε 11 Ιανούαριος, 2021, 16:17 (EET)
Δημοσίευση/ Διάθεση Πρακτικά προγράμματος κατάρτισης (Έκδοση MedWet), Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων – Υγροτόπων (ΕΚΒΥ), ΥΠΕΧΩΔΕ, Υπουργείο Μακεδονίας- Θράκης
Είδος Εντύπου Βιβλίο
Σελ. 144
Συγγραφέας Σκορδάς Κ. & Μαρία Αναγνωστοπούλου (συντονιστές έκδοσης)
Τοποθεσία Σέρρες