ΜΠΕ για την Εκμετάλλευση - Διαχείριση Αδρανών Υλικών της Κοίτης του Εύηνου

Δεδομένα και Πόροι

Το σύνολο δεδομένων δεν περιέχει στοιχεία

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 11 Ιανούαριος, 2021, 16:14 (EET)
Δημιουργήθηκε 11 Ιανούαριος, 2021, 16:14 (EET)
Εκδότης/ Εκδοτική/ Φορεάς Δήμος Μεσολογγίου
Συγγραφέας Περγαντής Φ., Κουτσικάκη Β.