Εθνικό Σχέδιο δράσης για πτωματοφάγα είδη ορνιθοπανίδας

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα πτωματοφάγα είδη ορνιθοπανίδας Γυπαετό (Gypaetus barbatus), Όρνιο (Gyps fulvus) και Μαυρόγυπα (Aegypius monachus) στην Ελλάδα.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 1 Ιανούαριος, 2022, 15:47 (EET)
Δημιουργήθηκε 3 Δεκέμβριος, 2021, 09:38 (EET)