Εκτίμηση της κατάστασης του πληθυσμού της Κρασπεδωτής χελώνας

Εκτίμηση της κατάστασης του πληθυσμού της Κρασπεδωτής χελώνας (Testudo marginata) με την μέθοδο της Σύλληψης-Επανασύλληψης στην περιοχή ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Ακαρνανικών Ορέων

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 1 Ιανούαριος, 2022, 15:44 (EET)
Δημιουργήθηκε 23 Ιούλιος, 2021, 14:46 (EEST)