Η ιχθυοπανίδα της λίμνης Τριχωνίδας και τα κυριώτερα αλιευτικά εργαλεία

Δεδομένα και Πόροι

Το σύνολο δεδομένων δεν περιέχει στοιχεία

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 11 Ιανούαριος, 2021, 15:37 (EET)
Δημιουργήθηκε 11 Ιανούαριος, 2021, 15:37 (EET)
Δημοσίευση/ Διάθεση ΤΕΙ Μεσολογγίου
Είδος Εντύπου Πτυχιακή Εργασία
Συγγραφέας Κούσουλα Χρυσούλα
Τοποθεσία Μεσολόγγι