Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στην Ελλάδα 1994-1995, Μια Έρευνα μεταξύ Εκπαιδευτικών ΠΕ

Δεδομένα και Πόροι

Το σύνολο δεδομένων δεν περιέχει στοιχεία

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 11 Ιανούαριος, 2021, 16:11 (EET)
Δημιουργήθηκε 11 Ιανούαριος, 2021, 16:11 (EET)
Εκδότης/ Εκδοτική/ Φορεάς Ελληνική Εταιρεία Περιβ/κης Ενημέρωσης & Εκπαίδευσης
Συγγραφέας Περιοδικό Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
Τοποθεσία Αθήνα