Κοινωνική Περιβαλλοντική Ευθύνη & Απασχόληση

Δεδομένα και Πόροι

Το σύνολο δεδομένων δεν περιέχει στοιχεία

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 11 Ιανούαριος, 2021, 16:18 (EET)
Δημιουργήθηκε 11 Ιανούαριος, 2021, 16:18 (EET)
Εκδότης/ Εκδοτική/ Φορεάς ΠΑΝΔΟΙΚΟ
Σελ. 138
Συγγραφέας Πρακτικά 18ου συνεδριου ΠΑΝΔΟΙΚΟ