Κ.Υ.Α. 22306 (ΦΕΚ.477Δ'/31.5.2006)

Καθορισμός Εθνικού Πάρκου Λ/Θ Μεσολογγίου-Αιτωλικού, κάτω ρού και εκβολών ποταμών Αχελώου και Ευήνου και νήσων Εχινάδων.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 1 Ιανούαριος, 2022, 16:04 (EET)
Δημιουργήθηκε 18 Ιανούαριος, 2021, 14:55 (EET)