Μελέτη του φανερόγαμου Cymodocea nodosa στη λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου-Αιτωλικού

Δεδομένα και Πόροι

Το σύνολο δεδομένων δεν περιέχει στοιχεία

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 11 Ιανούαριος, 2021, 15:46 (EET)
Δημιουργήθηκε 11 Ιανούαριος, 2021, 15:46 (EET)
Εκδότης/ Εκδοτική/ Φορεάς ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.
Συγγραφέας Βογιατζής Μ., Ρόκκος Π., Κατσέλης Γ., Ράμφος Α.