Ν.1650 (ΦΕΚ.160Α'-18.10.1986)

Βασικός νόμος για την προστασία του Περιβάλλοντος

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 1 Ιανούαριος, 2022, 16:04 (EET)
Δημιουργήθηκε 7 Ιανούαριος, 2021, 20:02 (EET)