Προδιαγραφές Διαχείρισης της Βόσκησης σε Προστατευόμενες Περιοχές

Δεδομένα και Πόροι

Το σύνολο δεδομένων δεν περιέχει στοιχεία

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 11 Ιανούαριος, 2021, 16:18 (EET)
Δημιουργήθηκε 11 Ιανούαριος, 2021, 16:18 (EET)
Αντίτυπα 2
Εκδότης/ Εκδοτική/ Φορεάς ΕΟΕ & Σχολή Δασοπονίας και Φυσικού Περ/ντος Παν/μιου Θεσσαλονίκης
Συγγραφέας Τσουγκράκης Γ., παπαναστάσης Β.Π. και Υφαντής Γ.
Τοποθεσία Θεσσαλονίκη