Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση- Αξιολόγηση από την Εκμετάλλευση Αδρανών Υλικών από Τμήμα της Κοίτης του Εύηνου, Δικαιοδοσίας Δήμου Μεσολογγίου

Δεδομένα και Πόροι

Το σύνολο δεδομένων δεν περιέχει στοιχεία

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 11 Ιανούαριος, 2021, 16:14 (EET)
Δημιουργήθηκε 11 Ιανούαριος, 2021, 16:14 (EET)
Εκδότης/ Εκδοτική/ Φορεάς Δήμος Μεσολογγίου
Συγγραφέας Περγαντής Φ., Κουτσικάκη Β.