Βιομηχανικά Κτίρια της Δυτικής Ελλάδας – Αρχιτεκτονική Φυσιογνωμία Δυνατότητες Αξιοποίησης

Περιεχόμενο - Αξιολόγηση :Φωτογραφική παρουσίαση με συνοπτική ιστορική αναφορά.

Δεδομένα και Πόροι

Το σύνολο δεδομένων δεν περιέχει στοιχεία

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 11 Ιανούαριος, 2021, 16:08 (EET)
Δημιουργήθηκε 11 Ιανούαριος, 2021, 16:08 (EET)
Δημοσίευση/ Διάθεση Το Δόντι
Είδος Εντύπου Άλμπουμ.
Σελ. 143
Συγγραφέας Παπαευθυμίου Ξενοφών-ΚΕΤΑ ΔΕ
Τοποθεσία Πάτρα