Υδραυλικά Έργα, Σχεδιασμός & Διαχείριση - Τόμος Ι: Εγγειοβελτιωτικά Έργα

Δεδομένα και Πόροι

Το σύνολο δεδομένων δεν περιέχει στοιχεία

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 11 Ιανούαριος, 2021, 16:18 (EET)
Δημιουργήθηκε 11 Ιανούαριος, 2021, 16:18 (EET)
Δημοσίευση/ Διάθεση Εκδ. Συμμετρία
Σελ. 773
Συγγραφέας Τσακίρης Γ.
Τοποθεσία Αθήνα