Υλικό για Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο Κέντρο Πληροφόρησης της Πρέσπας

Περιεχόμενο - Αξιολόγηση :αξιόλογο υλικό εφαρμογής προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαιδευσης.

Δεδομένα και Πόροι

Το σύνολο δεδομένων δεν περιέχει στοιχεία

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 11 Ιανούαριος, 2021, 16:09 (EET)
Δημιουργήθηκε 11 Ιανούαριος, 2021, 16:09 (EET)
Είδος Εντύπου Ασπρόμαυρο έντυπο
Εκδότης/ Εκδοτική/ Φορεάς Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών, Κέντρο Πληροφόρησης Πρέσπας
Συγγραφέας Κατσαδοράκης Γ.
Σχόλιο Πρόγραμμα CADISPA
Τοποθεσία Άγιος Γερμανός