Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Ο Φορέας Διαχείρισης λαμβάνει μέρος στην υλοποίηση Περιφερειακών Προγραμμάτων. Εδώ αναρτώνται οι προσκλήσεις όλων των διαγωνισμών που προκηρύσσει ο Φορέας Διαχείρισης και οι τυχόν διευκρινήσεις που δίδονται στους υποψήφιους αναδόχους. (Από το 2021)